Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna&Pekka podcast - med hopp om livet

Nov 13, 2021

Vi pratar om lycka. Vad är skillnaden på att känna lycka och att vara lycklig? Och varför värderar vi lycka så högt medan vi undviker sorg? Vi pratar om att vi har lärt oss att det är bättre att vara glad och sämre att vara ledsen. Vi funderar vidare på hur vi kan omvärdera våra känslor och tolka dem på...


Oct 30, 2021

Vi funderar på vad som hände med oss när vi fick barn – vad har vi lärt oss om oss själva och vad har barnen lärt oss? Vi pratar om sårbarhet, maktlöshet, glädje och kärlek. Och att föräldraskapet kan vara en ny chans om barnen får inspirera oss. Hur kan vi göra när våra barn inte mår bra? Kan vi...


Oct 16, 2021

Ångest är en del av våra liv. Vi funderar på om det finns en mening med ångest och vad den är i så fall. Vilka är känslorna och behoven bakom ångesten? Om ångest är en rädsla, vad är vi då rädda för? Vi pratar också med artisten Albin Johnsén om ångest och kreativitet – hänger dessa två ihop? Och...


Jul 18, 2020

Vilka avgörande stunder har styrt våra liv? Vi funderar kring vad som har skapat förändring och påverkat våra liv. Finns det en förändringens nollpunkt där förändringen blir lätt? Är det stora beslut som styr våra liv eller små vardagliga? Vi pratar om hur den senaste tidens kris har påverkat oss olika....


Feb 29, 2020

Hur hittar jag min egen väg när det finns så många att välja på? Vi funderar tillsammans med författaren, samtalsterapeuten och föreläsaren Felicia Feldt kring vad det är att gå sin egen väg. Kan det handla mer om att inte gå utan vara stilla. Kanske krävs det en inre dialog först för att kunna bli...