Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet


May 26, 2019

Utan våra kriser hade vi inte varit där vi är är idag. Vi pratar om kris och utmattning och hur det har påverkat oss. För Anna blev den enorma tröttheten nödvändig för att hitta rätt väg framåt. Vi funderar på om kris kan vara en kompass för utveckling. Och hur kan kris och kreativitet hänga ihop?   

Producent och programledare: Anna Nörby Gennerud
Musik: Jan Stenborg 

Mer info: www.annagennerud.com
Instagram: med_hopp_om_livet_podcast
Facebook: Med hopp om livet