Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna&Pekka podcast - med hopp om livet


Oct 20, 2019

Kan vi vara självständiga och samtidigt beroende? Vi pratar om hur vi kan öka vår självständighet genom att upptäcka oss själva. Och om hur vår personliga utveckling faktiskt kan bidra till samhällsomvandling. Ska vi förändra världen behöver vi bli självstyrande. Gör din egen självständighetsförklaring!