Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna&Pekka podcast - med hopp om livet


Nov 3, 2019

Alla är vi modiga men på olika vis. Ibland behöver vi bli mer modiga men rädslan står i vägen. Vi pratar om hur mod och rädsla hänger tätt ihop. Men hur kan vi balansera mellan på ett bra sätt? Och kan vi vara modiga och sårbara på samma gång? Vi funderar på om rädslan är en förutsättning för att vi ska känna oss modiga. Prova att hålla i rädslan och släppa fram modet.