Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet


Jan 4, 2020

Kan det vara så att sorgen gömmer sig bakom ilskan? Vi utforskar känslorna vrede och sorg tillsammans med den tidigare radiopsykologen Allan Linnér. Vi pratar om hur vi hanterar sorg och förlust på så olika vis. Där ilskan ibland blir ett skydd för att slippa känna sorg. Vi tror att ilska gör oss mindre sårbara, men är det så? Vi pratar också om den heliga vreden, som ger oss kraft att stå upp för oss själva och andra. Sorg och vrede, två starka känslor i en nära relation. 

Producent och programledare: Anna Nörby Gennerud
Musik: Jan Stenborg 

Mer info: www.annagennerud.com
Instagram: med_hopp_om_livet_podcast
Facebook: Med hopp om livet