Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet


Jan 25, 2020

Trygghet och självkänsla, två viktiga grundförutsättningar i livet. Vi funderar tillsammans med Martin Wicklin, programledare för Söndagsintervjun i P1 kring vad självkänsla är och betyder för ett framgångsrikt liv. Är man nödvändigtvis en god människa för att man har en bra självkänsla? Vi tror att en bra självkänsla skapar integritet och gör det lättare att gå sin egen väg. Men kan man reparera en skadad skälvkänsla? Vi lever på hoppet. 

Producent och programledare: Anna Nörby Gennerud
Musik: Jan Stenborg 

Mer info: www.annagennerud.com
Instagram: med_hopp_om_livet_podcast
Facebook: Med hopp om livet