Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet


Feb 29, 2020

Hur hittar jag min egen väg när det finns så många att välja på? Vi funderar tillsammans med författaren, samtalsterapeuten och föreläsaren Felicia Feldt kring vad det är att gå sin egen väg. Kan det handla mer om att inte gå utan vara stilla. Kanske krävs det en inre dialog först för att kunna bli självständig i sina vägval. Vi satt stilla en stund och pratade utan att bestämma vägen framåt.

Producent och programledare: Anna Nörby Gennerud
Musik: Jan Stenborg 

Mer info: www.annagennerud.com
Instagram: med_hopp_om_livet_podcast
Facebook: Med hopp om livet