Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna&Pekka podcast - med hopp om livet


Feb 29, 2020

Hur hittar jag min egen väg när det finns så många att välja på? Vi funderar tillsammans med författaren, samtalsterapeuten och föreläsaren Felicia Feldt kring vad det är att gå sin egen väg. Kan det handla mer om att inte gå utan vara stilla. Kanske krävs det en inre dialog först för att kunna bli självständig i sina vägval. Vi satt stilla en stund och pratade utan att bestämma vägen framåt.