Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna&Pekka podcast - med hopp om livet


Jul 18, 2020

Vilka avgörande stunder har styrt våra liv? Vi funderar kring vad som har skapat förändring och påverkat våra liv. Finns det en förändringens nollpunkt där förändringen blir lätt? Är det stora beslut som styr våra liv eller små vardagliga? Vi pratar om hur den senaste tidens kris har påverkat oss olika. Men kommer vi att förändras av den? Det återstår att se.