Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet

Nov 3, 2019

Alla är vi modiga men på olika vis. Ibland behöver vi bli mer modiga men rädslan står i vägen. Vi pratar om hur mod och rädsla hänger tätt ihop. Men hur kan vi balansera mellan på ett bra sätt? Och kan vi vara modiga och sårbara på samma gång? Vi funderar på om rädslan är en förutsättning för att vi...


Oct 20, 2019

Kan vi vara självständiga och samtidigt beroende? Vi pratar om hur vi kan öka vår självständighet genom att upptäcka oss själva. Och om hur vår personliga utveckling faktiskt kan bidra till samhällsomvandling. Ska vi förändra världen behöver vi bli självstyrande. Gör din egen...


Oct 5, 2019

Kärlek och relationer, det svåraste som finns? Det vi så innerligt behöver kan bli så väldigt komplicerat. Så vad behöver våra relationer för att leva, utvecklas och inte krascha. Alla behöver få plats med sina behov och inte sällan blir det trångt. Vi tror på acceptans, mod och sårbarhet. Och att vi...


Sep 21, 2019

Vårt sanna jag, finns det? Vi pratar om vilka vi är. Eller snarare om synen på oss själva och hur den påverkas av andra och hur den förändras med tiden. Vi funderar på om vår personlighet kan vara konstant livet igenom. Och spelar det någon roll vilka vi är, är det inte det vi gör som är...


Jun 29, 2019

Alla har makt. Men hur fungerar makten? Vi diskuterar ofta makt som något negativt, men hur ser den positiva makten ut? Anna och Pekka pratar om hur vi kan bli mer medvetna om våra egna maktförhållanden. Hur kan vi bli bättre på att utöva vår egen makt, till våra barn och med oss själva. Makten skapar...