Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet

Jan 27, 2019

Vi funderar kring hopp och förtvivlan. Och att känna hopplöshet. Vad kan hjälpa oss att kliva ur själens dunkla natt? Vi känner hopp om livet men inser att det kräver ett visst mod.

Producent och programledare: Anna Nörby Gennerud
Musik: Jan Stenborg 

Mer info: www.annagennerud.com
Instagram:...


Jan 13, 2019

Två unga killar slåss så grus och snor står som en kaskad. Pekka ska mäkla fred och får en ny insikt mitt i slagsmålet. Vad handlar egentligen empati om? 

Producent och programledare: Anna Nörby Gennerud
Musik: Jan Stenborg 

Mer info: www.annagennerud.com
Instagram: med_hopp_om_livet_podcast
Facebook: Med hopp...