Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet

Mar 24, 2019

Kärlek och skam hör samman, men hur? Anna och Pekka funderar på hur skammen kan bli konstruktiv och varför vi skäms hela tiden. Vad händer när vi berättar för andra om vår skam? Vi testar. 

Producent och programledare: Anna Nörby Gennerud
Musik: Jan Stenborg 

Mer info: www.annagennerud.com
Instagram:...


Mar 10, 2019

Att våga visa sin sårbarhet. Vi pratar om rädslan och skammen som ofta dyker upp när vi visar oss sårbara. Ändå finns det så mycket att vinna på uttrycka våra känslor och tankar. Vågar vi släppa fram sårbarheten och leva ett modigare liv? 

Producent och programledare: Anna Nörby Gennerud
Musik: Jan...