Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet

May 26, 2019

Utan våra kriser hade vi inte varit där vi är är idag. Vi pratar om kris och utmattning och hur det har påverkat oss. För Anna blev den enorma tröttheten nödvändig för att hitta rätt väg framåt. Vi funderar på om kris kan vara en kompass för utveckling. Och hur kan kris och kreativitet hänga ihop?...


May 12, 2019

Vi gör en massa saker för att undvika ensamhet men ibland är den helt nödvändig. Vi vill helst välja våra ensamma stunder men ensamheten kan vara både oundviklig och ofrivillig. Ibland känns den i hjärtat trots att det finns många människor runtom. Och kan ensamhet upplevas olika när man är yngre och...