Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet

Jun 29, 2019

Alla har makt. Men hur fungerar makten? Vi diskuterar ofta makt som något negativt, men hur ser den positiva makten ut? Anna och Pekka pratar om hur vi kan bli mer medvetna om våra egna maktförhållanden. Hur kan vi bli bättre på att utöva vår egen makt, till våra barn och med oss själva. Makten skapar...


Jun 16, 2019

Anna drömde om att bli diplomat, men det blev inte så. Rätt ofta förblir drömmar just drömmar, och livet blir inte alltid som vi hade hoppats eller tänkt. Rätt sällan infrias våra förväntningar exakt som vi hade föreställt oss. Men hur kan vi gå vidare och kanske hitta mening i det som blev...