Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet

Sep 21, 2019

Vårt sanna jag, finns det? Vi pratar om vilka vi är. Eller snarare om synen på oss själva och hur den påverkas av andra och hur den förändras med tiden. Vi funderar på om vår personlighet kan vara konstant livet igenom. Och spelar det någon roll vilka vi är, är det inte det vi gör som är...