Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet

Oct 20, 2019

Kan vi vara självständiga och samtidigt beroende? Vi pratar om hur vi kan öka vår självständighet genom att upptäcka oss själva. Och om hur vår personliga utveckling faktiskt kan bidra till samhällsomvandling. Ska vi förändra världen behöver vi bli självstyrande. Gör din egen...


Oct 5, 2019

Kärlek och relationer, det svåraste som finns? Det vi så innerligt behöver kan bli så väldigt komplicerat. Så vad behöver våra relationer för att leva, utvecklas och inte krascha. Alla behöver få plats med sina behov och inte sällan blir det trångt. Vi tror på acceptans, mod och sårbarhet. Och att vi...