Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet

Nov 13, 2021

Vi pratar om lycka. Vad är skillnaden på att känna lycka och att vara lycklig? Och varför värderar vi lycka så högt medan vi undviker sorg? Vi pratar om att vi har lärt oss att det är bättre att vara glad och sämre att vara ledsen. Vi funderar vidare på hur vi kan omvärdera våra känslor och tolka dem på...


Oct 30, 2021

Vi funderar på vad som hände med oss när vi fick barn – vad har vi lärt oss om oss själva och vad har barnen lärt oss? Vi pratar om sårbarhet, maktlöshet, glädje och kärlek. Och att föräldraskapet kan vara en ny chans om barnen får inspirera oss. Hur kan vi göra när våra barn inte mår bra? Kan vi...


Oct 16, 2021

Ångest är en del av våra liv. Vi funderar på om det finns en mening med ångest och vad den är i så fall. Vilka är känslorna och behoven bakom ångesten? Om ångest är en rädsla, vad är vi då rädda för? Vi pratar också med artisten Albin Johnsén om ångest och kreativitet – hänger dessa två ihop? Och...