Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet

Oct 30, 2021

Vi funderar på vad som hände med oss när vi fick barn – vad har vi lärt oss om oss själva och vad har barnen lärt oss? Vi pratar om sårbarhet, maktlöshet, glädje och kärlek. Och att föräldraskapet kan vara en ny chans om barnen får inspirera oss. Hur kan vi göra när våra barn inte mår bra? Kan vi...


Oct 16, 2021

Ångest är en del av våra liv. Vi funderar på om det finns en mening med ångest och vad den är i så fall. Vilka är känslorna och behoven bakom ångesten? Om ångest är en rädsla, vad är vi då rädda för? Vi pratar också med artisten Albin Johnsén om ångest och kreativitet – hänger dessa två ihop? Och...