Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet

Nov 13, 2021

Vi pratar om lycka. Vad är skillnaden på att känna lycka och att vara lycklig? Och varför värderar vi lycka så högt medan vi undviker sorg? Vi pratar om att vi har lärt oss att det är bättre att vara glad och sämre att vara ledsen. Vi funderar vidare på hur vi kan omvärdera våra känslor och tolka dem på...