Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet


Oct 30, 2021

Vi funderar på vad som hände med oss när vi fick barn – vad har vi lärt oss om oss själva och vad har barnen lärt oss? Vi pratar om sårbarhet, maktlöshet, glädje och kärlek. Och att föräldraskapet kan vara en ny chans om barnen får inspirera oss. Hur kan vi göra när våra barn inte mår bra? Kan vi släppa taget om våra barn och ända finnas där? Föräldraskapet – kanske det svåraste och bästa som finns.