Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet


Nov 13, 2021

Vi pratar om lycka. Vad är skillnaden på att känna lycka och att vara lycklig? Och varför värderar vi lycka så högt medan vi undviker sorg? Vi pratar om att vi har lärt oss att det är bättre att vara glad och sämre att vara ledsen. Vi funderar vidare på hur vi kan omvärdera våra känslor och tolka dem på nya sätt. Och så pratar vi om vad ett lyckligt liv betyder för oss. 

Producent och programledare: Anna Nörby Gennerud
Musik: Jan Stenborg 

Mer info: www.annagennerud.com
Instagram: med_hopp_om_livet_podcast
Facebook: Med hopp om livet