Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet


May 12, 2019

Vi gör en massa saker för att undvika ensamhet men ibland är den helt nödvändig. Vi vill helst välja våra ensamma stunder men ensamheten kan vara både oundviklig och ofrivillig. Ibland känns den i hjärtat trots att det finns många människor runtom. Och kan ensamhet upplevas olika när man är yngre och äldre?

Producent och programledare: Anna Nörby Gennerud
Musik: Jan Stenborg 

Mer info: www.annagennerud.com
Instagram: med_hopp_om_livet_podcast
Facebook: Med hopp om livet