Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet


Dec 13, 2018

Nu börjar det. Vi lär känna varandra och pratar om hur det är att starta en ny relation. Hur härligt det kan vara, men också om rädslan och oron. När Anna hittade den stora kärleken låg hon i en ångestklump på köksgolvet. Känner ni igen er?

Producent och programledare: Anna Nörby Gennerud
Musik: Jan Stenborg 

Mer info: www.annagennerud.com
Instagram: med_hopp_om_livet_podcast
Facebook: Med hopp om livet