Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna&Pekka podcast - med hopp om livet


Jun 16, 2019

Anna drömde om att bli diplomat, men det blev inte så. Rätt ofta förblir drömmar just drömmar, och livet blir inte alltid som vi hade hoppats eller tänkt. Rätt sällan infrias våra förväntningar exakt som vi hade föreställt oss. Men hur kan vi gå vidare och kanske hitta mening i det som blev annorlunda?