Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna&Pekka podcast - med hopp om livet


Jan 27, 2019

Vi funderar kring hopp och förtvivlan. Och att känna hopplöshet. Vad kan hjälpa oss att kliva ur själens dunkla natt? Vi känner hopp om livet men inser att det kräver ett visst mod.