Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna&Pekka podcast - med hopp om livet


May 12, 2019

Vi gör en massa saker för att undvika ensamhet men ibland är den helt nödvändig. Vi vill helst välja våra ensamma stunder men ensamheten kan vara både oundviklig och ofrivillig. Ibland känns den i hjärtat trots att det finns många människor runtom. Och kan ensamhet upplevas olika när man är yngre och äldre?