Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna&Pekka podcast - med hopp om livet


Jan 13, 2019

Två unga killar slåss så grus och snor står som en kaskad. Pekka ska mäkla fred och får en ny insikt mitt i slagsmålet. Vad handlar egentligen empati om?