Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna&Pekka podcast - med hopp om livet


Jun 29, 2019

Alla har makt. Men hur fungerar makten? Vi diskuterar ofta makt som något negativt, men hur ser den positiva makten ut? Anna och Pekka pratar om hur vi kan bli mer medvetna om våra egna maktförhållanden. Hur kan vi bli bättre på att utöva vår egen makt, till våra barn och med oss själva. Makten skapar möjligheter, heja makten!