Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet

Feb 24, 2019

Vi pratar på allvar om humor. Vad är humor och när är det inte roligt? Anna menar att humor bidrar till en fredligare värld och är ett sätt att överleva. I det här avsnittet har vi kul och Pekka får säga sitt "roligaste" ord. Varför är humor viktigt? 

Producent och programledare: Anna Nörby Gennerud
Musik:...


Feb 10, 2019

Pekka menar att vår rädsla för avslut egentligen handlar om dödsångest. Ändå behöver vi ofta tydliga avslut i våra liv. Hur hänger det ihop?

Producent och programledare: Anna Nörby Gennerud
Musik: Jan Stenborg 

Mer info: www.annagennerud.com
Instagram: med_hopp_om_livet_podcast
Facebook: Med hopp om...