Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet

Feb 29, 2024

Kan vi förvandla negativt till positivt och bli kära i livet? 

Malin Berghagen och Ted Harris pratar om mänsklig och gudomlig förvandling. Vad händer med oss när vi är inspirerade? Hur påverkas vi av kärlekens kraft? Vad händer när vi blir uppfyllda av det goda?

Malin beskriver hur både känslorna blir...


Feb 15, 2024

Vad inspirerar oss att leva ett meningsfullt liv?

Författaren, poeten och mystikern Sofia Sivertsdotter reflekterar tillsammans med Ted Harris kring vad inspiration kan vara. Vilka är våra inspirationskällor? Vad ger näring till vår mänskliga blomstring? 

Ofta pratar vi om inspiration utifrån men kan...


Feb 2, 2024

Vad kan vi förenkla? Vad kan vi välja bort? Vad är värdefullt i livet? 

I det här avsnittet fortsätter Anna och Ted Harris längs den kontemplativa vägen – vad är ett meningsfullt liv – tillsammans med Olle Carlsson, präst och författare.

Olle berättar om sin tro och hur han hittar livsmod i gemenskap med...