Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet


Feb 2, 2024

Vad kan vi förenkla? Vad kan vi välja bort? Vad är värdefullt i livet? 

I det här avsnittet fortsätter Anna och Ted Harris längs den kontemplativa vägen – vad är ett meningsfullt liv – tillsammans med Olle Carlsson, präst och författare.

Olle berättar om sin tro och hur han hittar livsmod i gemenskap med andra. Ted reflekterar kring de sju dödssynderna och hur de kan vägleda oss till att ta bort det som bromsar oss i livet. Kan vi rensa bort negativa tankar? Vad står i vägen för vår blomstring? 

Hur kan vi leva enligt vår längtan? Eller våra värderingar? Är den enkla vägen att följa sitt hjärta? Lyssna på avsnittet om hur vi kan förenkla livet och leva mer enligt vår längtan. 

Producent och programledare: Anna Nörby Gennerud
Musik: Jan Stenborg 

Mer info: www.annagennerud.com
Instagram: med_hopp_om_livet_podcast
Facebook: Med hopp om livet