Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet

Mar 14, 2024

Hur vill vi leva vårt liv? Hur vill jag vara som människa? 

Vi tar det femte steget på den kontemplativa vägen och pratar om handling - hur kan vi leva och göra så att vi bidrar till det goda i världen? 

Walter Kalmaru och Ted Harris – båda författare funderar kring hur vi kan dela med oss och sprida det...


Feb 29, 2024

Kan vi förvandla negativt till positivt och bli kära i livet? 

Malin Berghagen och Ted Harris pratar om mänsklig och gudomlig förvandling. Vad händer med oss när vi är inspirerade? Hur påverkas vi av kärlekens kraft? Vad händer när vi blir uppfyllda av det goda?

Malin beskriver hur både känslorna blir...


Feb 15, 2024

Vad inspirerar oss att leva ett meningsfullt liv?

Författaren, poeten och mystikern Sofia Sivertsdotter reflekterar tillsammans med Ted Harris kring vad inspiration kan vara. Vilka är våra inspirationskällor? Vad ger näring till vår mänskliga blomstring? 

Ofta pratar vi om inspiration utifrån men kan...


Feb 2, 2024

Vad kan vi förenkla? Vad kan vi välja bort? Vad är värdefullt i livet? 

I det här avsnittet fortsätter Anna och Ted Harris längs den kontemplativa vägen – vad är ett meningsfullt liv – tillsammans med Olle Carlsson, präst och författare.

Olle berättar om sin tro och hur han hittar livsmod i gemenskap med...


Jan 19, 2024

Vad är din djupaste längtan? 

Vad längtar vi efter egentligen? Vad betyder den där längtan? Var leder den oss? Kan längtan leda till ett mer medvetet liv?

I studion möts Ted Harris, Pekka W Talamo och Anna Gennerud och funderar kring just LÄNGTAN. Hedersgäst är Walter Kalmaru, författare till boken "Det stora...