Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet


Jan 19, 2024

Vad är din djupaste längtan? 

Vad längtar vi efter egentligen? Vad betyder den där längtan? Var leder den oss? Kan längtan leda till ett mer medvetet liv?

I studion möts Ted Harris, Pekka W Talamo och Anna Gennerud och funderar kring just LÄNGTAN. Hedersgäst är Walter Kalmaru, författare till boken "Det stora sveket" som handlar hur han förlorade båda sina döttrar i suicid och om hjälpen som inte fanns när den behövdes som mest. Nu berättar han om hur sökandet efter en djupare livsmening har hjälpt honom. 

Vi börjar vandra på den kontemplativa vägen - vad är ett meningsfullt liv? 

Producent och programledare: Anna Nörby Gennerud
Musik: Jan Stenborg 

Mer info: www.annagennerud.com
Instagram: med_hopp_om_livet_podcast
Facebook: Med hopp om livet