Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet

Mar 14, 2024

Hur vill vi leva vårt liv? Hur vill jag vara som människa? 

Vi tar det femte steget på den kontemplativa vägen och pratar om handling - hur kan vi leva och göra så att vi bidrar till det goda i världen? 

Walter Kalmaru och Ted Harris – båda författare funderar kring hur vi kan dela med oss och sprida det...