Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet

Jan 19, 2024

Vad är din djupaste längtan? 

Vad längtar vi efter egentligen? Vad betyder den där längtan? Var leder den oss? Kan längtan leda till ett mer medvetet liv?

I studion möts Ted Harris, Pekka W Talamo och Anna Gennerud och funderar kring just LÄNGTAN. Hedersgäst är Walter Kalmaru, författare till boken "Det stora...