Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet


Oct 5, 2019

Kärlek och relationer, det svåraste som finns? Det vi så innerligt behöver kan bli så väldigt komplicerat. Så vad behöver våra relationer för att leva, utvecklas och inte krascha. Alla behöver få plats med sina behov och inte sällan blir det trångt. Vi tror på acceptans, mod och sårbarhet. Och att vi behöver manifestera kärleken! 

Producent och programledare: Anna Nörby Gennerud
Musik: Jan Stenborg 

Mer info: www.annagennerud.com
Instagram: med_hopp_om_livet_podcast
Facebook: Med hopp om livet