Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet


Oct 16, 2021

Ångest är en del av våra liv. Vi funderar på om det finns en mening med ångest och vad den är i så fall. Vilka är känslorna och behoven bakom ångesten? Om ångest är en rädsla, vad är vi då rädda för? Vi pratar också med artisten Albin Johnsén om ångest och kreativitet – hänger dessa två ihop? Och vi kommer fram till att det går att skratta åt ångest.