Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet


Apr 7, 2019

Vi vet att livet förändras, ändå försöker vi många gånger undvika just förändring. Å andra sidan funderar vi en hel del kring HUR vi ska förändra oss, och att det ska gå snabbt. Och märks personlig utveckling utanpå? 

Producent och programledare: Anna Nörby Gennerud
Musik: Jan Stenborg 

Mer info: www.annagennerud.com
Instagram: med_hopp_om_livet_podcast
Facebook: Med hopp om livet